Ældre nyhed: 7. december 2020

Fa­mi­li­e­rets­hu­set sæt­ter ind mod lan­ge ven­te­ti­der

En stor økonomisk indsprøjtning og en politisk aftale om at sætte implementeringen af den familieretlige reform i bero i en periode skal sikre, at Familieretshuset kan sætte mest muligt ind på at nedbringe ventetiderne.

Med årets finanslovsaftale modtager Familieretshuset en merbevilling på 238,4 mio. kroner i 2021. Pengene skal først og fremmest bidrage til afvikling af en sagspukkel – og dermed på sigt at nedbringe ventetider – i sager om forældremyndighed, samvær og bopæl.

Merbevillingen betyder, at Familieretshuset i 2021 skal ansætte flere end 100 nye sagsbehandlere. Nyansættelserne løser dog ikke i sig selv udfordringerne med de lange ventetider. Det er også nødvendigt at prioritere i de opgaver, som Familieretshuset skal løse.

Fra politisk side er derfor indgået aftale om, at Familieretshuset i en periode sætter implementeringen af den familieretlige reform i bero. Det betyder, at Familieretshuset fastholder det nuværende antal møder pr. sag, hvilket svarer til 60 procent af det, der oprindeligt var tanken med reformen.

Det betyder, at Familieretshuset nu kan sætte mest muligt ind på afvikling af de mange sager, der har hobet sig op.

Ventetiderne topper i 2021

Med et lavere antal møder pr. sag og fuld fokus på afvikling af sagspuklen forventes det, at Familieretshusets vente- og sagsbehandlingstider vil være nedbragt i sensommeren 2022. Det er forventningen, at ventetiderne topper i forsommeren 2021.

Når ventetiderne er bragt ned, vil Familieretshuset i løbet af 2022 øge antallet af møder i de enkelte sager og dermed vil implementeringsgraden stige. Det betyder flere møder og tilbud til den enkelte familie – præcis som det er tanken med den familieretlige reform.

Fokus på serviceniveauer og optimeringer i hele Familieretshuset

Bevillingsniveauet hviler på den budgetanalyse, som det i forbindelse med finanslovsaftalen for 2020 blev besluttet at iværksætte. Analysen har kigget på hele Familieretshuset økonomi, og peger på en række initiativer som både skal øge kvaliteten og optimere arbejdsgange på alle Familieretshusets områder.

Der skal derfor også på andre af Familieretshusets sagsområder ske nedbringelse af vente- og sagsbehandlingstider. Det gælder fx værgemål, adoption og bidrag.