11. maj 2020

Familieretshuset må fortsat aflyse møder

Familieretshuset har genoptaget mødeaktiviteten i en række sager, men forventer fortsat i et vist omfang at måtte aflyse møder frem til 8. juni. I alle sager, hvor det er muligt, sker der fortsat skriftlig og telefonisk sagsbehandling. Familieretshuset er KUN åbent for personlig betjening, hvis man har en aftale

Familieretshuset har siden 12. marts måttet aflyse møder med borgere og familier. Det er sket som en del af regeringens nedlukning for at begrænse spredning af smitte med covid-19 mest muligt.

Familieretshuset forventer indtil videre fortsat at måtte aflyse en række møder med borgere og familier frem til 8. juni 2020. Møderne vil blive aflyst løbende og senest med en uges varsel. Har du et planlagt møde inden for perioden, så hold øje med din e-boks, hvor du vil få nærmere besked. Du skal ikke selv gøre noget i den forbindelse.

Forsigtig genåbning er i gang

Familieretshuset er allerede i gang med en forsigtig genåbning. I første omgang er der åbnet for møder med børn. Det vil sige børnesamtaler og overvåget samvær. Det sker som en del af den politiske aftale om genåbningen af Danmark fase 1. Derudover er der åbnet op for møder i de komplekse forældreansvarssager. Det betyder, at mødeaktiviteten i Familieretshuset samlet set er oppe på cirka halvdelen af det normale antal møder.

Læs mere her:
Familieretshuset åbner op for møder med børn
Yderligere åbning: Telefonisk kontakt til ventende børn og møder i komplekse sager

Familieretshuset behandler stadig sager

Man kan stadig på alle Familieretshusets sagsområder indsende ansøgninger.

Familieretshusets medarbejdere foretager skriftlig sagsbehandling i alle de sager, hvor det er muligt, træffer afgørelser og midlertidige afgørelser og sender sager videre til familieretten.

På forældreansvarsområdet bliver der givet telefonisk rådgivning til børn og forældre. En børnesagkyndig rådgiver ringer ud til de familier, der får et møde aflyst, og tilbyder rådgivning og vejledning i den aktuelle situation. I de sager, hvor det er muligt, begynder vi den indledende sagsbehandling via telefon.

Læs mere her:
Familieretshuset ringer ud til forældre
Familieretshuset gennemfører børnesagkyndig rådgivning på telefon

Familieretshuset følger op på alle aflyste møder

Familieretshuset følger hurtigst muligt op i forhold til alle aflyste møder. I nogle sager vil det være muligt at begynde sagsbehandlingen telefonisk, mens der i andre sager vil blive indkaldt til erstatningsmøder.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvornår erstatningsmøder kan finde sted, eller hvornår du vil modtage en indkaldelse.