21. september 2020

Familieretshuset holder fortsat møder i hele Danmark

Myndighederne har igen skærpet indsatsen i forhold til Covid-19. Familieretshuset har i den forbindelse besluttet, at der fortsat holdes møder med borgere over hele landet. Du skal altså møde, hvis du har en aftale i Familieretshuset, og du ingen symptomer har på smitte.

Familieretshuset tager en række forholdsregler, der skal forhindre smittespredning i forbindelse med borgermøder. Mødelokalerne rengøres hyppigt, og borgere mødes med krav om afspritning af hænder. Under møderne skal der være mindst en meters afstand mellem forældre og medarbejdere fra Familieretshuset. Hvis det vurderes hensigtsmæssigt, kan der lokalt træffes yderligere foranstaltninger fx opsætning af plexiglas mellem borgere og medarbejdere.

Også i forbindelse med afholdelse af overvåget samvær har Familieretshuset fokus på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det betyder blandt andet hyppig rengøring af lokaler og legetøj, så alle børn kun er kontakt med rengjort legetøj.

Ovenstående forholdsregler er gældende ved alle møder i Familieretshuset i hele landet.