1. februar 2021

Familieretshuset gennemfører fortsat møder trods forlængelse af restriktioner

Familieretshuset afholder fortsat møder på langt de fleste områder – men visse møder omlægges eller aflyses foreløbigt frem til den 5. april 2021.

Familieretshuset gennemfører møder i de mest kritiske sager. Sager, der er kritiske i den forstand, at børn eller borgere befinder sig i en svært belastende situation.

På siden Mødeafholdelse under covid-19 kan du se, hvilke mødetyper der gennemføres, og hvilke der midlertidigt omlægges eller aflyses.

Familieretshuset lægger vægt på at reducere antallet af borgeres fysiske fremmøde mest muligt. Hvor det er muligt, omlægges derfor møder midlertidigt til andre platforme – telefon eller video.

Aflysning sker midlertidigt, og det sker kun i sager, hvor en lidt forlænget sagsbehandlingstid vurderes at være rimelig set i lyset af situationen med covid-19.
Der kan derudover ske aflysning af konkrete møder pga. test eller isolation af medarbejdere i Familieretshuset. Aflyste møder vil snarest muligt blive booket igen. Indkaldelse vil ske via e-Boks.

Borgere, der får omlagt eller aflyst et møde, bliver direkte kontaktet af Familieretshuset snarest. Borgere bedes derfor holde øje med beskeder i e-Boks.

Forholdsregler, når du skal til møde i FamilieretshusetFysiske møder bliver afholdt med en række forholdsregler, der skal forhindre smittespredning. Se mere her: Forholdsregler, når du skal til møde i Familieretshuset.