24. marts 2020

Familieretshuset gennemfører børnesagkyndig rådgivning på telefon

På grund af Covid-19 har Familieretshuset foreløbig aflyst alle møder med borgere. I mellemtiden tilbyder vi telefonisk børnesagkyndig rådgivning til forældre, der har henvendt sig om børnesagkyndig rådgivning eller en rådgivnings- og afklaringssamtale.

Fra og med uge 13 – og så længe det er nødvendigt at aflyse fysiske møder - gennemfører Familieretshuset børnesagkyndig rådgivning over telefonen. Tilbuddet er til forældre, som skulle have været til enten børnesagkyndig rådgivning eller en rådgivnings- og afklaringssamtale i refleksionsperioden.

Børnesagkyndig rådgivning over telefonen vil kunne erstatte nogle af de fysiske møder i Familieretshuset, som ellers er blevet aflyst på grund af Covid-19.

Børnesagkyndige fra Familieretshuset ringer ud

”Vi er i en ganske særlig situation, og vi er i Familieretshuset klar over, at det kan have stor betydning for den enkelte familie, når vi ikke kan holde møder som normalt. Derfor er jeg glad for, at vi nu alligevel kan tilbyde rådgivning til i hvert fald en del af de forældre, som har fået aflyst deres møder,” siger vicedirektør for Børn og Forældreansvar Jacob Buch.

Forældre, der har henvendt sig om børnesagkyndig rådgivning eller en rådgivnings- og afklaringssamtale, vil blive ringet op af en børnesagkyndig rådgiver fra Familieretshuset og tilbudt en rådgivende samtale.

Samtalen har en varighed på maksimalt 45 minutter. Hvis der er tale om en fælles ansøgning, vil begge forældre blive kontaktet, men på forskellige tidspunkter.