8. juni 2020

Familieretshuset genåbner for alle møder

Familieretshuset åbner yderligere for møder og er fra 11. juni åbent for møder på alle sagsområder i hele landet.

Familieretshuset har siden april gradvist genåbnet for mødeaktiviteten på forskellige sagsområder. I første omgang blev der åbnet for møder med børn og møder i de komplekse forældreansvarssager, og siden er der åbnet for alle typer af møder i Vestdanmark.

Fra og med 11. juni er Familieretshuset åbent for mødeaktivitet på alle sagsområder i hele landet. Det vil sige møder med børn og familier i forældreansvarssager samt sager om adoption, skilsmisse, fremtidsfuldmagter og værgemål.

Fortsat fokus på øget sikkerhed

I forbindelse med den fulde genåbning har Familieretshuset fortsat fokus på, at alle møder foregår på en sundhedsmæssig sikker og forsvarlig måde. Det sker af hensyn til både børn og familier, som skal til møde i Familieretshuset, samt medarbejderne.

Det betyder blandt andet, at der vil være ekstra rengøring af mødelokaler, venteværelser og legetøj, ligesom der på alle lokationer vil være mulighed for håndvask og brug af håndsprit. Møderne finder kun sted i lokaler, hvor der kan sikres den fornødne afstand.

Møder i Familieretshuset aflyses, hvis en af parterne udviser symptomer på covid-19 eller er testet positiv og har symptomer (man skal have været symptomfri i 48 timer, for at mødet kan holdes).

Familieretshuset følger op på alle aflyste møder

Familieretshuset følger hurtigst muligt op i forhold til møder, som er blevet aflyst i den periode, hvor Familieretshuset var været lukket for møder for at begrænse smitte med covid-19.

Nogle familier er indkaldt til nye møder, mens andre afventer en mødeindkaldelse. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvornår alle erstatningsmøder kan finde sted, eller hvornår den enkelte familie vil modtage en indkaldelse.

Læs mere her:

25.05.20 Familieretshuset fortsætter genåbningen

27.04.20 Yderligere åbning: Telefonisk kontakt til ventende børn og møder i komplekse sager

17.04.20 Familieretshuset åbner op for møder med børn

31.03.20 Familieretshuset ringer ud til forældre

24.03.20 Familieretshuset gennemfører børnesagkyndig rådgivning på telefon