23. marts 2020

Familieretshuset forlænger perioden for aflyste møder

Familieretshuset forventer at måtte aflyse møder med borgere og familier frem til 10. maj.

Opdateret 28. april 2020

Familieretshuset aflyste per 12. marts samtlige møder for at følge regeringens anbefaling om at begrænse spredningen af smitte med covid-19 mest muligt.

Familieretshuset forventer at måtte aflyse møder med borgere og familier frem til 10. maj 2020. Møderne vil blive aflyst løbende. Har du et planlagt møde inden for perioden, så hold øje med din eboks, hvor du vil få nærmere besked. Du skal ikke selv gøre noget i den forbindelse.

Forsigtig genåbning i gang

Familieretshuset er efter politisk aftale i gang med en forsigtig genåbning. Læs mere her:

Det drejer sig i første omgang om møder med børn og møder i de komplekse sager på forældreansvarsområdet.

Familieretshuset følger op på alle aflyste møder

Familieretshuset følger hurtigst muligt op i forhold til alle aflyste møder. I nogle sager vil det være muligt at begynde sagsbehandlingen telefonisk, mens der i andre sager vil blive indkaldt til erstatningsmøder.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvornår erstatningsmøder kan finde sted.

Familieretshuset foretager skriftlig sagsbehandling i de sager, hvor det er muligt.