17. april 2020

Familieretshuset åbner op for møder med børn

Familieretshusets Børneenhed åbner fra fredag 24. april op for møder med børn. Der vil i forbindelse med genåbningen være øget fokus på sikkerheden for børn, forældre og medarbejdere.

Som følge af den politiske genåbningsaftale gør Familieretshuset klar til en forsigtig genåbning af mødeaktivitet fra og med fredag 24. april. Vi begynder med Børneenheden og prioriterer i første omgang sager, hvor børn er direkte inddraget i møderne. Det gælder:

 • Overvåget samvær
 • Børnesamtaler

Familieretshuset holder ugentligt cirka 70-90 børnesamtaler og overvågede samvær fordelt på vores ni lokationer.

”Jeg er meget glad for, at vi nu i første omgang kan åbne Børneenheden og igen yde hjælp til de allermest udsatte – nemlig børnene. Åbningen betyder også, at vi får mulighed for aktivt at belyse børneperspektivet i vores sager, og det er helt afgørende for, at vi kan behandle sagerne og sørge for, at familierne får en afklaring,” siger vicedirektør for Børn og forældreansvar Jacob Buch.

Også domstolene åbner igen med fokus på bl.a. familieretlige sager, hvilket har betydning for de sager, Familieretshuset sender videre til familieretten. Læs mere om åbningen af domstolene

Vi passer på hinanden

Når Familieretshuset forsigtigt genåbner for møder, vil der være særligt fokus på, at det sker på en sundhedsmæssig kontrolleret og forsvarlig måde. For at sikre børn, forældre og medarbejdere bedst muligt gælder følgende retningslinjer i forbindelse med genåbning af Børneenheden:

 • I forbindelse med overvåget samvær vil der kun være én børnesagkyndig rådgiver til stede i lokalet ud over barnet, en eventuel tryghedsperson og den forælder, barnet skal have samvær med.
 • Overvåget samvær kan foregå udendørs i de tilfælde, hvor det er børnefagligt forsvarligt.
 • I forbindelse med overvåget samvær vil der kun være adgang til legetøj, som kan rengøres grundigt. Alt legetøj vil blive rengjort, inden det bruges igen.
 • I forbindelse med børnesamtaler vil der kun være én børnesagkyndig til stede i rummet ud over barnet og barnets evt. bisidder.
 • Der vil være plexiglasskærme mellem medarbejderen og barnet (ved overvåget samvær: mellem medarbejderen og barnet/forælderen).
 • Alle mødelokaler vil blive rengjort, og der vil blive luftet ud mellem alle møder.
 • Alle deltagere vasker deres hænder grundigt inden møde/samvær og aftørrer med engangshåndklæder.
 • Møder aflyses, hvis en af parterne udviser symptomer på covid-19 eller er testet positiv og har symptomer (man skal have været symptomfri i 48 timer, for at mødet kan afholdes).
 • Der vil være sprit, mulighed for brug af handsker og ekstra rengøring på lokationerne.
 • Møderne finder kun sted i lokaler, hvor der kan sikres den fornødne afstand.
 • Der vil maksimalt være seks møder hver dag fordelt på forskellige mødelokaler. Møderne har en varighed på 1-1½ time.
 • Møderne ligger med større tidsmæssig afstand end normalt og tidsmæssigt forskudt, så børn og forældre ikke skal ”møde hinanden i døren”.
 • Der opsættes plakater til borgere og medarbejdere, som beskriver, hvilke forholdsregler Familieretshuset tager, og hvilken adfærd vi henstiller til.
 • Borgere, der ikke efterkommer Familieretshusets anvisninger, vil blive bortvist.

Disse retningslinjer gælder også for en eventuel bisidder eller tryghedsperson for barnet.

Fortsat ventetider

Bortset fra de nævnte møder med børn (børnesamtaler og overvåget samvær) forventer Familieretshuset fortsat at måtte aflyse øvrige møder med borgere og familier frem til 10. maj.

Selv om Familieretshuset begynder en forsigtig genåbning, vil der stadig være ventetider som følge af aflyste møder.

I nogle sager vil det være muligt at begynde sagsbehandlingen telefonisk, mens der i andre sager vil blive indkaldt til erstatningsmøder. Familieretshuset vurderer løbende, i hvilke sager vi kan begynde telefonisk sagsbehandling, og i hvilke sager vi indkalder til erstatningsmøder. Du skal ikke selv gøre noget i den forbindelse. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvornår erstatningsmøder kan finde sted, men Familieretshuset har afsat tid til nye møder både før og umiddelbart efter sommerferien.

Sager, hvor der er akut og aktuel risiko for barnets sikkerhed, trivsel og udvikling, vil blive behandlet inden for kort tid, enten på skriftligt grundlag eller telefonisk. Familieretshuset kan i den situation træffe midlertidige og mindre indgribende afgørelser om barnet.