20. april 2021

Familieretshuset åbner for flere fysiske møder

Den gradvise genåbning af landet betyder, at Familieretshuset fra den 6. maj åbner for, at endnu flere mødetyper igen gennemføres som fysiske borgermøder på vores lokationer rundt omkring i Danmark.

Den 6. maj åbner Familieretshuset for fysiske møder inden for følgende områder:

  • Børnesagkyndig rådgivning
  • Børnegruppe inkl. for- og eftersamtaler med forældre
  • Åben konfliktmægling
  • Forældrekurser
  • Faderskabsmøder
  • Opfølgningsmøder ved fremmedadoption

Vilkårsforhandlinger og fase 1-adoptionssamtaler gennemføres fortsat som udgangspunkt på video eller telefon.

Familieretshuset følger regeringens udmeldinger. Derfor kan det blive nødvendigt, at Familieretshuset igen omlægger fysiske møder til telefon- eller videomøder og bliver nødt til at aflyse eller udskyde møder ved lokale/regionale smitteudbrud.

Se også oversigten over møder, der afholdes som fysiske møder i Familieretshuset, og hvilke møder, der er omlagt til video- eller telefonmøde.