Ældre nyhed: 21. april 2022

Familier får hurtigere hjælp - det er lykkedes Familieretshuset at nedbringe ventetiderne

Efter flere år med stigende ventetider, er det lykkedes Familieretshuset at nedbringe ventetiderne markant, så børn og forældre nu hurtigt kan få den hjælp, de har brug for. For de familier, der deltog i deres første møde i Familieretshuset i marts, gik der i gennemsnit 38 dage fra modtagelse af deres ansøgning til første møde i familiemæglingssager og 44 dage i forbindelse med familieretlig udredning.

”Vi er meget glade for, at det er lykkedes at komme de lange ventetider til livs. Det betyder, at de enkelte familier kan få hurtigere hjælp til at løse den ofte konfliktfyldte situation, som de står i. Vi har nu et helt andet udgangspunkt for at kunne hjælpe de brudte familier, der har behov for hjælp til at blive støttet og komme videre, end vi havde for bare et år siden”, fortæller direktør for Familieretshuset Anette Hummelshøj.

Ventetiderne er faldet støt i andet halvår af 2021, og de nuværende ventetider er mere end en halvering i forhold til sommeren 2021, hvor ventetiderne toppede med en gennemsnitlig ventetid på 97 dage i sager om familiemægling og 175 dage i sager om familieretlig udredning.

Den gennemsnitlige ventetid i dage opgjort per uge for møder afholdt i §6-sager i uge 1 til uge 51 i 2021

Den gennemsnitlige ventetid i dage opgjort per uge for møder afholdt i §7-sager i uge 1 til uge 51 i 2021

Årsagen til, at det er lykkedes Familieretshuset at nedbringe ventetiderne så markant, er, at Familieretshuset med en økonomisk merbevilling, har kunnet ansætte flere medarbejdere de seneste 2 år, og nu har de nødvendige rammer til at løse den vigtige opgave, Familieretshuset har.

”Familieretshuset står i dag et stærkt sted, og vi kan nu for alvor begynde at øge vores serviceniveau. Det betyder helt overordnet, at borgerne får mere, når de er gennem et forløb hos os”, fortæller Anette Hummelshøj og fortsætter:

”Den enkelte familie vil få tilbudt flere møder, som skræddersyes ud fra deres konkrete behov. Samtidig styrker vi kvaliteten i vores sagsbehandling, for eksempel vil børnerådgivere i højere grad end tidligere deltage på møder med forældrene, hvor de kan bidrage med særlig viden om barnets perspektiv og oplevelse af situationen. Derudover vil vi tilbyde forældre en helt ny mødetype, der har fokus på opfølgning på juridiske problemstillinger, og som klæder familien på til et forløb i familieretten”.

Dermed er Familieretshuset godt i gang med at indfri de intentioner, der lå bag den familieretlige reform og etableringen af Familieretshuset.

Langtidsholdbare løsninger

Med oprettelsen af Familieretshuset og den familieretlige reform blev konflikthåndtering og barnets perspektiv det helt centrale i sagsbehandlingen og forløbet i Familieretshuset.

”Hvor vi i det tidligere Statsforvaltningen før havde fokus på at afgøre en konkret uenighed mellem forældrene, så er tilgangen til familierne i Familieretshuset konflikthåndterende og rådgivende, så forældrene sammen kan arbejde med at løse deres uenigheder og holde fokus på barnet. Det oplever vi, at mange forældre er rigtig gode til. Når vi møder forældrene, er vores mål, at hjælpe dem til at finde et langtidsholdbart potentiale for at samarbejde. Til gavn for de børn, der står i midten,” fortæller Anette Hummelshøj.