Ældre nyhed: 9. november 2021

Er du i tvivl om reglerne for samvær i julen?

Julen er hjerternes fest, og den vil alle forældre allerhelst fejre sammen med deres børn, men i mange familier er det ikke en mulighed, fordi far og mor bor hver for sig. Er du i tvivl om regler for samvær over julen, så læs mere her.

Egne aftaler med eller uden Familieretshusets hjælp

Nogle forældre aftaler sig selv frem til, hvordan samværet skal fordeles henover jul og nytår, mens andre med Familieretshusets hjælp indgår særlige aftaler omkring samvær – herunder bortfald af det løbende samvær – i forbindelse med fx juleferien.

Disse aftaler afløser i så fald de almindelige samværsaftaler. Det vil sige: Plejer barnet at være på samvær i ulige weekender, og falder juleaften på en lørdag i en ulige uge, så er det ikke givet, at samværsforælderen har barnet hos sig juleaften. Det vil afhænge af den særskilte aftale om julesamvær.

Familieretshuset kan træffe en afgørelse

Kan forældrene ikke indbyrdes – eller med Familieretshusets hjælp – nå til enighed om en samværsaftale i fx julen, så kan Familieretshuset træffe en afgørelse. Når det er tilfældet, så er udgangspunktet altid, at barnet skal være hos begge sine forældre henover jul og nytår.

Det vil sige, at barnet er hos den ene forælder juleaften i lige år, og hos den anden i ulige år, ligesom det er udgangspunktet, at der fastsættes samvær nytårsaften hvert andet år.

Forud for fastsættelse af jule- og nytårssamvær vil Familieretshuset altid foretage en konkret vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Derfor kan samvær i juleferien strække sig fra kun at være nogle timer til at hele ferieperioden deles ligeligt mellem forældrene.

Hvis Familieretshuset skal træffe en afgørelse omkring samvær i jule- og nytårsdagene, skal Familieretshuset først undersøge, hvad der er bedst for barnet. Det er derfor vigtigt, at forældrene i god tid sender en ansøgning.

Hvis der ingen aftale er indgået

I de tilfælde hvor forældrene har indgået en aftale om løbende samvær henover året, men ikke har indgået en særlig aftale omkring jul og nytår, så fortsætter aftalen om løbende samvær som udgangspunkt henover jul og nytår. Det vil sige, at den sædvanlige samværsaftale gælder, uanset om det er juleaften eller helligdag.

Læs mere om samvær i forbindelse med ferier

Du kan læse mere om samvær i forbindelse med ferier her. Bl.a. om hvilke regler, der gælder, hvis du som bopælsforælder ønsker at rejse på ferie med dit barn eller hvis du som samværsforælder ønsker at tage dit barn med på familiebesøg i udlandet i jule- og nytårsferien.