17. november 2021

Enkelte selvbetjeningsløsninger er ude af drift

Enkelte selvbetjeningsløsninger er midlertidigt ude af drift.

Det drejer sig om følgende løsninger:
• Vi er enige om at få fælles forældremyndighed
• Vi er enige om ikke længere at have fælles forældremyndighed og om, hvem af os der fremover skal have forældremyndigheden alene
• Vi er enige om, at den af os, der har forældremyndigheden nu, overfører forældremyndigheden til den anden forælder, som så har forældremyndigheden alene
• Anmodning om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling
• Registrering af medmoderskab (barnet er dødfødt eller død kort efter fødslen)
• Familieadoption

Vi henviser til at benytte vores PDF blanketter.