2. september 2021

Digital fuldmagt - ny funktionalitet til partsrepræsentanter på selvbetjeningsløsninger

Funktionaliteten "Digital fuldmagt" kobles på en række selvbetjeningsløsninger på forældreansvarsområdet.
Professionelle partsrepræsentanter (advokater mv.) og private partsrepræsentanter (fx. pårørende) skal anmode om digital fuldmagt, for at kunne indsende en ansøgning digitalt for en borger i en sag i Familieretshuset.

Funktionaliteten ”Digital fuldmagt” kobles til selvbetjeningsløsningerne på forældreansvarsområdet

Det drejer sig om følgende selvbetjeningsløsninger:
ansøgning om ændring af bopæl, forældremyndighed og samvær – for både biologiske og ikke biologiske forældre.

Den nye funktionalitet betyder, at både professionelle partsrepræsentanter (advokater mm) og private partsrepræsentanter (fx pårørende) skal anmode om en digital fuldmagt for at kunne indsende en ansøgning via det digitale ansøgningsflow. Ansøgninger fra partsrepræsentanter accepteres alene, hvis der indsendes ansøgning digitalt. Borgeren kan også give fuldmagten digitalt til ønsket partsrepræsentant. Begge parter skal underskrive digitalt før en fuldmagt er gældende.

Hvis borger / advokat ikke har fuldmagt digital, men ønsker at repræsentere en anden borger, skal Familieretshuset henvise dem til borger.dk og tilhørende vejledninger hertil:

Sådan anmoder du en anden person om fuldmagt i Digital Fuldmagt.

Sådan giver du fuldmagt til en anden person i Digital Fuldmagt.

Til advokater: Sådan tildeler du en fuldmagt fra en borger til en medarbejder.