Ældre nyhed: 5. juli 2022

Betaling af børnebidrag gælder også i sommerferien

Sommerferien kan give anledning til spørgsmål om alt fra økonomi til fordeling af børnene i ferien. Hvis du betaler børnebidrag, og er der et fastsat eller et aftalt fast, løbende børnebidrag hele året, gælder dette også for juli måned.

Når man som fraskilt skal holde sommerferie med sine børn kan der løbende opstå spørgsmål om alt fra økonomi til fordeling af børnene hen over ferien blandt fraskilte forældre.

Betaler du børnebidrag, er det værd at vide at:

  • Betaler du børnebidrag – og er der et fastsat eller et aftalt fast, løbende børnebidrag hele året - gælder dette også for juli måned. Beløbet er hverken større eller mindre end resten af året.
  • Selv om I hver især er på ferie med jeres børn i løbet af sommerferien, og du dermed har barnet flere sammenhængende uger end i hverdagen, gælder det stadig, at det børnebidrag som er fastsat for hele året, også skal betales i juli måned.
  • Du kan læse mere om børnebidrag, og hvordan du søger her: https://familieretshuset.dk/foraeldreansvar/foraeldreansvar/boernebidrag