1. juli 2020

1. juli ophæves refleksionsperioden og kravet om tvungen delt bopæl

Folketinget har 18. juni besluttet, at afskaffe refleksionsperioden på tre måneder og kravet om tvungen delt bopæl for forældre til børn under 18 år. Lovændringerne træder i kraft 1. juli 2020.

Afskaffelsen af refleksionsperioden betyder, at det fra 1. juli igen vil være muligt for ægtefæller med fælles

børn under 18 år at blive skilt umiddelbart efter ansøgning, hvis de er enige om både at ville skilles og om vilkårene. Ansøgning skal indgives via Familieretshusets digitale løsning.

Efter afskaffelse af refleksionsperioden vil det dog stadig være muligt at gennemføre det digitale forløb SES og at deltage i en rådgivnings- og afklaringssamtale, som er en del af de generelle tilbud til alle forældre.

Tvungen delt bopæl afskaffes

Afskaffelsen af tvungen delt bopæl betyder, at forældrene ved ophævelse af deres samliv skal beslutte, hvem af forældrene barnet skal have bopæl hos. Uenige forældre kan henvende sig til Familieretshuset og få hjælp til at løse uenigheden om barnets bopæl.

Afskaffelsen af ordningen med tvungen delt bopæl har ikke betydning for forældres mulighed for at aftale delt bopæl for barnet. Det vil man fortsat kunne gøre.

Det digitale forløb Samarbejde efter Skilsmisse bevares som et frivilligt tilbud

Fra og med 1. juli vil det digitale forløb Samarbejde efter Skilsmisse – SES - ikke længere være obligatorisk, men det bevares som et tilbud, som forældrene kan gøre brug af. Tilbuddet om en rådgivnings- og afklaringssamtale fortsætter også. SES er en samling af gode redskaber til, hvordan forældrene støttes bedst muligt i at arbejde med den fortsatte relation omkring barnet. Forløbet hjælper også forældrene med at forstå børnenes reaktioner og støtte dem både under og efter en skilsmisse. Derfor kan det under alle omstændigheder være en god idé at gennemføre forløbet.

Hvad sker der med igangværende SES-forløb

Det obligatoriske krav om gennemførelse af SES bortfalder i alle ansøgninger om skilsmisse modtaget i Familieretshuset efter 1. april 2020.

Forældre, der allerede er i gang med refleksionsperiode og SES-forløb skal efter 1. juli bekræfte, om de ønsker skilsmisse på de vilkår, de oplyste, da de indgav ansøgningen. De vil modtage et brev med et link, der kan benyttes til denne bekræftelse.

Hvis ikke begge forældre bekræfter, at de fortsat ønsker skilsmisse på de på oprindelige vilkår, vil der blive indkaldt til vilkårsforhandling, hvilket koster 1.630 kr.

Efter afskaffelsen af refleksionsperioden på tre måneder pr. 1. juli forventer Familieretshuset, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en skilsmissesag vil være ca. 13 uger fra ansøgningen er modtaget.