Ældre nyhed: 19. december 2019

Økonomisk saltvandsindsprøjtning til Familieretshuset

I finansloven, som blev vedtaget i Folketinget i dag, er der afsat en merbevilling til Familieretshuset på 104 millioner kroner i 2020.

De ekstra midler skal gå til at bremse ophobningen af sager og dermed bane vejen for på sigt at nedbringe ventetiden for de brudte familier, der har brug for hjælp i Familieretshuset.

”Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at der er fokus på vores opgave, og at vi nu får en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Det er nødvendigt i den situation, vi står i. De lange ventetider, der er opstået, er alvorlige for forældrene og ikke mindst for børnene, og det er vi naturligvis meget optaget af,” siger direktør i Familieretshuset Anette Hummelshøj.

En del af forklaringen på, at Familieretshuset bliver tilgodeset med ekstra midler, er, at Familieretshuset og hele den familieretlige reform, der trådte i kraft 1. april i år, fra begyndelsen har været underfinansieret.

Familieretshuset har i de første ni måneder oplevet, at der er langt flere komplekse og ressourcekrævende sager, ligesom antallet af møder er større end forudsat. Statsforvaltningen holdt årligt ca. 20.000 møder med borgerne, mens Familieretshuset skønner at skulle holde ca. 61.000.

”I Familieretshuset er vi opmærksomme på, at ventetid i sig selv kan øge en konflikt, og at det går særligt ud over børnene. Der vil desværre være børn, som kommer i klemme, når forældrene må vente så længe for at få hjælp. Derfor er jeg meget glad for, at Familieretshuset nu får tilført ekstra midler, så vi kan begynde arbejdet med at bremse de stigende ventetider,” siger Anette Hummelshøj.

Pengene skal bruges på flere ansatte

Med de 104 millioner kroner i ryggen er Familieretshuset allerede nu gået i gang med at rekruttere flere medarbejdere. I løbet af 2020 forventer Familieretshuset at ansætte cirka 115 nye medarbejdere. Det drejer sig først og fremmest om børnesagkyndige og jurister, som er dem, der møder familierne.

”Pengene skal derud, hvor de kan gøre en forskel for børn og forældre, og derfor ansætter vi hovedparten af de nye medarbejdere i vores mødeenheder. Det er en stor opgave at få så mange med om bord på én gang, så vi sætter også ekstra kræfter af til at få de nye klædt rigtigt på, så de kan løfte opgaven bedst muligt for familierne,” siger Anette Hummelshøj.

Rekrutteringen sker i tre bølger i løbet af første halvår 2020.

Direktøren lægger vægt på, at arbejdet med at føre reformen ud i livet hele tiden er i fokus.

”Det handler ikke kun om, at der skal arbejdes hurtigere. Vi har ansvaret for at implementere en reform, hvor vi er garanter for, at barnet bliver hørt, og at sagen belyses både gennem forældrenes og barnets perspektiv. Vores opgave er at sætte værn om barnet og sikre barnets trivsel og beskyttelse i forbindelse med brud i familien – og kvaliteten i det arbejde går vi ikke på kompromis med.”

Ventetiden vil fortsat stige i 2020

Selv om 104 millioner kroner er mange penge, så kommer de ikke til at gøre en mærkbar forskel i forhold til ventetiden lige med det samme.

”Den ekstra bevilling er første skridt på vejen mod kortere sagsbehandlingstider. Men problemerne er ikke løst fra den ene dag til den anden, selvom vi nu gør alt, hvad vi kan for at stabilisere og vende udviklingen i forhold til den ventetid, som familierne desværre oplever i øjeblikket,” siger Anette Hummelshøj.

Når det kommer til at tage tid at få ventetiden bragt ned, skyldes det dels, at Familieretshuset først skal have rekrutteret og oplært de mange nye medarbejdere. Indtil de er fuldt på plads, vil ophobningen af sager fortsætte.

Derudover vil Familieretshuset med de 115 ekstra medarbejdere i mødeenhederne udelukkende blive i stand til at behandle det antal sager, der kommer ind, og altså dermed alene holde status quo. Det betyder, at der ikke vil være ressourcer til at afvikle på den sagspukkel, der allerede har ophobet sig.

”Vi forventer derfor, at ventetiden for at komme til møde i Familieretshuset fortsat vil stige frem mod slutningen af 2020. Det er beklageligt, og jeg vil gerne understrege, at vi i Familieretshuset gør vores absolut yderste for, at ingen børn skal komme alvorligt i klemme i den ventetid,” siger Anette Hummelshøj.

Familieretshuset screener og visiterer alle sager inden for den frist på fem dage, som loven foreskriver. Samtidig er der et hasteteam, som hurtigt sætter ind i sager, hvor børns sikkerhed og trivsel er i fare, og et særligt team, som behandler de sager, hvor et barn ikke har kontakt til den anden forælder.

Vigtig analyse på vej

At bevillingen på 104 millioner kroner gælder for finansåret 2020, betyder ikke, at de nye medarbejdere, der kommer næste år, kan forvente en kortvarig ansættelse. Familieretshusets drift og økonomi skal nu kortlægges i en budgetanalyse, som Social- og Indenrigsministeriet og Familieretshuset gennemfører.

Formålet med analysen er at finde det rette niveau for bevillingen i de kommende år, ligesom der skal tages stilling til håndtering af sagspuklen, således at ventetiderne på sigt kan nedbringes.

”Jeg ser frem til analysen, så vi én gang for alle får den viden, der skal til for at træffe langsigtede beslutninger i forhold til Familieretshusets kerneopgave og økonomi,” siger Anette Hummelshøj.