Lovgivning om navne

Navneloven indeholder reglerne om personnavne, det vil sige fornavne, mellemnavne og efternavne, herunder reglerne for navnebeskyttelse og navneændring m.m.

Navneloven bygger på et princip om, at en persons navn i første række er et privat anliggende og kun i anden række er et spørgsmål, som samfundet har interesse i at regulere. Derfor er udgangspunktet for loven, at den enkelte selv bør have ret til at bestemme sit navn, medmindre der er stærke grunde til at hindre den pågældende heri. Stærke grunde kan for eksempel være hensynet til slægtsfølelsen hos andre, der bærer samme efternavn eller mellemnavn.

Love

Navneloven. Se den her.

Bekendtgørelser

Navnebekendtgørelsen. Se den her.

Bekendtgørelse om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2021. Se den her.

Cirkulærer og cirkulæreskrivelser

Cirkulæreskrivelse af 9. august 2007 om adresseringsmellemnavne. Se den her.

Cirkulæreskrivelse af 12. oktober 1993 om skrivemåden aa eller å i et navn. Se den her.

Vejledninger

Vejledning om navne. Se den her. 

Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet. Se den her.