Tilbud til brudte familier

Familieretshuset har en række tilbud til familier, der er i opbrud. I kan f.eks. få hjælp til at støtte jeres børn og til at lave aftaler om, hvordan I kan tilrettelægge tiden med jeres børn. Vi har også forskellige tilbud som kan styrke samarbejdet om jeres børn.

Rådgivnings- og afklaringssamtalen

Søg om et videomøde indenfor de 3 første måneder efter jeres brud. Se mere om rådgivnings- og afklaringssamtalen her.

Børnesagkyndig rådgivning

Formålet med rådgivningen er, at I får hjælp til at forstå og håndtere de usikkerheder eller udfordringer, I har om, hvordan I skal håndtere jeres børns situation i den skilte familie. Se mere om børnesagkyndig rådgivning.

Samarbejdskursus

Målet med kurserne er at klæde jer på til at samarbejde som skilte forældre. Det gør vi ved at give jer viden, perspektiver og konkrete redskaber, der kan understøtte samarbejdet.

Konfliktmægling

Formålet med konfliktmæglingen er, at I får erfaring med, at I som forældre selv kan løse jeres konflikter. Se mere om konfliktmægling og vore etiske retningslinier.

Børnegrupper

Er dit barn klemt i jeres brud? Eller vil det bare være rart for dit barn at mødes med andre børn i samme situation? Se mere om børnegrupper.