Tilbud til brudte familier

Familieretshuset har en række tilbud til familier, der er i opbrud. I kan f.eks. få hjælp til at støtte jeres børn og til at lave aftaler om, hvordan I kan tilrettelægge tiden med jeres børn. Vi har også forskellige tilbud som kan styrke samarbejdet om jeres børn.

Rådgivnings- og afklaringssamtalen

Søg om samtalen indenfor de 3 første måneder efter jeres brud. Se mere om rådgivnings- og afklaringssamtalen her.

Børnesagkyndig rådgivning

Formålet med rådgivningen er, at I får hjælp til at forstå og håndtere de usikkerheder eller udfordringer, I har om, hvordan I skal håndtere jeres børns situation i den skilte familie. Se mere om børnesagkyndig rådgivning.

Samarbejdskursus

Målet med kurserne er at klæde jer på til at samarbejde som skilte forældre – ved at give jer viden, perspektiver og konkrete redskaber, der kan understøtte det. Se mere om samarbejdskursus.

Konfliktmægling

Formålet med konfliktmæglingen er, at I får erfaring med, at I som forældre selv kan løse jeres konflikter. Se mere om konfliktmægling og vore etiske retningslinier.

Børnegrupper

Er dit barn klemt i jeres brud? Eller vil det bare være rart for dit barn at mødes med andre børn i samme situation? Se mere om børnegrupper.