Tilbud om rådgivning til skilsmissefamilier fra Børns Vilkår eller Mødrehjælpen

Mens du venter på at komme til møde i Familieretshuset, har du som forælder mulighed for at søge rådgivning for skilsmissefamilier hos Børns Vilkår eller Mødrehjælpen.

Tilbuddet gælder forældre, der har en sag i Familieretshuset og ønsker rådgivning, der kan være med til at afhjælpe konflikter, i perioden frem til deres møde i Familieretshuset.

Du kan kontakte Børns Vilkår eller Mødrehjælpen for at høre nærmere om, hvilke muligheder der er for dig.

Børns Vilkår og Mødrehjælpen har i 2021 fået tilskud fra puljen ”Rådgivning af skilsmisseramte familier” til at varetage opgaven.