Rådgivnings- og afklaringssamtalen

Denne type samtale kan du alene søge om indenfor de 3 første måneder efter jeres brud. Samtalen foregår telefonisk.

Der er mange ting på spil, når forældre går fra hinanden. Bruddet i jeres familie kan være aftalt, komme helt uventet eller i hvert fald komme helt uventet for den ene. Uanset baggrunden er I som forældre selv følelsesmæssigt påvirkede af, at familien skal brydes op. Samtidig vil I som forældre gerne kunne støtte jeres børn på den bedst mulige måde. At blive mødt og hjulpet videre i denne usikre og uvante situation kan være et væsentligt bidrag til at få etableret et stabilt grundlag for det fremtidige samarbejde om jeres børn.

Hvad er formålet med rådgivnings- og afklaringssamtalen?

Formålet med samtalen er at give jer den bedst mulige baggrund for at håndtere den situation, I er i lige nu i forbindelse med bruddet. Vi håber, at vi kan bidrage til , at I får etableret et stabilt grundlag for det fremtidige samarbejde om jeres børn.

Hvem deltager?

Rådgivnings- og afklaringssamtalen holdes  som udgangspunkt  som en fælles samtale med jer begge.

Hvad sker der på mødet?

I vil møde en børnesagkyndig, som vil:

  • understøtte jeres muligheder for at forstå, hvad der sker i jeres relation,
  • understøtte jeres muligheder for at forstå, hvad der sker med jeres børn
  • bidrage med viden om voksnes reaktioner på samlivsbrud
  • bidrage med viden om børns reaktioner og børns behov ved samlivsbrud
  • bistå jer med at få afklaret, hvad I har brug for at få fokus på fremover
  • bistå jer med at få afklaret, om I har brug for yderligere støtte i form af børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling

Hvis I har brug for generel børnesagkyndig rådgivning og vejledning?

Rådgivnings- og afklaringssamtalen er specifikt rettet mod håndteringen af selve brudsituationen og har et forebyggende sigte. Har I mere generelt eller efter de tre måneder brug for børnefaglig viden om, hvad der er bedst for jeres børn, som hjælp til at tilrettelægge jeres børns liv i den skilte familie, kan I søge om børnesagkyndig rådgivning.

Hvis I har brug for hjælp til selv at få løst konflikter?

Rådgivnings- og afklaringssamtalen er specifikt rettet mod håndteringen af selve brudsituationen og har et forebyggende sigte. Har I her og nu brug for hjælp til selv at løse jeres uenigheder om forældremyndighed, bopæl, samvær og børnebidrag eller jeres forældresamarbejde, kan I søge om konfliktmægling.

Hvis I har brug for at andre træffer afgørelse nu?

Rådgivnings- og afklaringssamtalen er specifikt rettet mod håndteringen af selve brudsituationen og har et forebyggende sigte. Har I her og nu brug for, at der bliver truffet nogle afgørelser om forældremyndighed, bopæl, samvær eller børnebidrag, kan I  rejse en sag om det i Familieretshuset.