Hvad er konfliktmægling?

Konfliktmægling er en guidet proces, hvor I som forældre skal lytte til hinanden og selv finde løsninger på, hvordan I kan forbedre jeres samarbejde.

Hvorfor skal I ansøge om konfliktmægling?

I skal ansøge om konfliktmægling, hvis I som forældre ønsker hjælp til selv at løse en nuværende uoverensstemmelse og konflikt til gavn for jeres barn.

Konfliktmægling er desuden jeres mulighed for selv at få erfaring med at løse uenigheder og konflikter samt at give jer forståelse for, hvorfor jeres konflikter opstår, og hvad der kan vedligeholde dem. Det kan give jer et bedre grundlag for, at I i fremtiden kan håndtere nye konflikter imellem jer, før de låser sig fast.

Hvem kan deltage i konfliktmægling?

Konfliktmægling tilbydes til alle forældre, der har ophævet deres samliv eller ikke bor sammen, og som har nogle uoverensstemmelser eller konflikter, som de har vanskeligt ved selv at løse. Konfliktmægling tilbydes også ved skilsmisser, hvor der er uenighed om vilkår.

Det gør ikke noget, hvis I er uenige om, hvad jeres konflikt handler om, eller hvad I vil have ud af konfliktmæglingen. Men I skal være indstillede på at lytte til hinanden og fortælle, hvordan I ser på tingene.

I kan benytte jer af tilbuddet om konfliktmægling, uanset om I har en sag i Familieretshuset eller ej.

Konfliktmægleren registrerer i Familieretshusets system, at I har benyttet jer af tilbuddet, men skriver ikke yderligere notater fra mæglingen.

Hvordan foregår konfliktmæglingen?

Konfliktmæglingen foregår i Familieretshuset, og I skal afsætte 3 timer. Mødet kan kun gennemføres, hvis I begge deltager.

Konfliktmæglingen ledes af en konfliktmægler fra Familieretshuset. Det er jer, som i fællesskab bestemmer, hvad der skal på dagsordenen. Konfliktmægleren guider jer igennem processen, men er i øvrigt neutral forstået på den måde, at konfliktmægler ikke giver råd og vejledning. Hvis I har en sag i Familieretshuset, har konfliktmægleren ikke kendskab til denne.

Konfliktmæglingen foregår ved, at I først fortæller, hvordan I hver især oplever jeres situation og konflikt. Herefter vil konfliktmægleren hjælpe jer med selv at finde ud af, hvad der kan være løsningen på jeres uoverensstemmelser, og hvordan I kan nå derhen. Hvis I indgår nogle aftaler, kan konfliktmægleren hjælpe jer med at skrive dem ned.

Hvilke andre tilbud har Familieretshuset?