Den forælder, der har barnet boende (bopælsforælder), må ikke placere ferie med barnet uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder, hvis det går ud over barnets samvær med den anden forælder (samværsforælderen). Det må kun ske, hvis forældrene selv aftaler det, eller hvis Familieretshuset giver tilladelse til det.

Almindelige ferie- og helligdagsperioder defineres som dem, vi kender fra skoleferieåret, dvs. efterårs-, jule-, vinter-, påske- og skolesommerferie.

Hvis bopælsforælderen ønsker ferie med barnet i en periode, hvor det vil gå ud over samværsforælderens tid med barnet, skal I i første omgang forsøge at blive enige om en løsning. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan bopælsforælderen søge Familieretshuset om bortfald af det samvær, der falder sammen med den ønskede ferie.

Ifølge reglerne skal ønsket være særligt velbegrundet. Det kan eksempelvis være, hvis der opstår en ekstraordinær mulighed for bopælsforælderen for at holde ferie sammen med barnet på grund af udefra kommende omstændigheder, som bopælsforælderen ikke har indflydelse på.