Hvornår kan du søge?

Du kan søge om konfirmationsbidrag, hvis en forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt i forbindelse med konfirmationen.

Det er en forudsætning, at du afholder udgiften til konfirmationen, og du enten har forældremyndigheden eller har barnet lovligt i pleje.

For at have et barn under 14 år lovligt i pleje i en sammenhængende periode ud over tre måneder, er det en betingelse, at du har en plejetilladelse fra kommunen.

Ved større børn fortolkes betingelserne for at have et barn lovligt i pleje mere lempeligt.

Konfirmationsbidraget bliver fastsat, selvom betalerens økonomiske forhold er dårlige.

Tidspunkt for fastsættelse

Hvis Familieretshuset modtager din ansøgning om fastsættelse af konfirmationsbidrag senest dagen før, barnet skal konfirmeres, kan bidraget fastsættes. Indsender du ansøgningen senere, mister du retten til at få fastsat konfirmationsbidrag.

Familieretshuset kan tidligst modtage din ansøgning tre måneder før barnets konfirmation.

Forældremyndighed

Hvis du har forældremyndigheden alene, vil Familieretshuset normalt fastsætte konfirmationsbidrag, hvis du har haft udgifter i anledning af konfirmationen.

Hvis den anden forælder har haft udgifter i forbindelse med konfirmationen, tager Familieretshuset kun hensyn til dem, hvis der er indgået en aftale med dig, der har forældremyndigheden.

Bidragets størrelse

Konfirmationsbidraget i 2022 er 3.879 kr. Det svarer til tre gange normalbidragets grundbeløb.

Børneopsparing

Familieretshuset kan afslå en ansøgning, hvis betaler har indbetalt til en børneopsparing. Alternativt give fradrag i bidraget alt efter bidragsbetalers andel af opsparingen.

Børneopsparingen skal være oprettet til at dække udgifterne ved konfirmationen og komme til udbetaling, når barnet fylder 14 år.

Betaling af bidraget

Bidraget skal betales direkte til modtageren. Hvis bidraget er fastsat af Familieretshuset, skal bidraget betales den dato, der står i afgørelsen. Det vil normalt være datoen for konfirmationen. Betales bidraget ikke, kan modtageren efter den fastsatte betalingsdag anmode Udbetaling Danmark om at lægge ud for konfirmationsbidraget.

Læs mere her