Bidragsberegneren

Bidragsberegneren kan give dig en formodning om, hvilket børnebidrag Familieretshuset kan fastsætte.

Bidragsberegneren kan give dig en formodning om, hvilket børnebidrag Familieretshuset kan fastsætte.

Det kræver, at du kender betalers indkomst, og hvor mange børn betaler har forsørgelsespligt overfor.

I nogle tilfælde kommer Familieretshuset frem til et andet resultat, end hvad bidragsberegneren viser. Dette kan skyldes, at vi opgør indkomsten anderledes, end det du selv har opgivet i beregneren, f.eks. fordi du ikke har medregnet overarbejde, ferietillæg, kapitalindkomst eller lignende. Det kan også skyldes andre særlige forhold, som beregneren ikke kan tage hensyn til.  Eksempelvis kan bidraget i særlige tilfælde fastsættes lavere, end det der fremgår af de vejledende retningslinjer, ligesom der er en særlig omregning i de tilfælde, hvor betaler bor i udlandet og betaler lavere skat end i Danmark, har helt skattefri indkomst eller har en DIS-indkomst.