Beregn dit børnebidrag

Bidragsberegneren kan give dig en formodning om, hvilket børnebidrag Familieretshuset kan fastsætte. Det kræver, at du kender betalers indkomst, og hvor mange børn betaler har forsørgelsespligt overfor.

I nogle tilfælde kommer Familieretshuset frem til et andet resultat, end det bidragsberegneren viser. Det kan skyldes, at vi opgør indkomsten anderledes, end det du har opgivet i beregneren.

Måske har du ikke har medregnet overarbejde, ferietillæg, kapitalindkomst eller lignende. Det kan også skyldes andre særlige forhold, som beregneren ikke kan tage hensyn til.

Eksempelvis kan bidraget i særlige tilfælde fastsættes lavere, end det der fremgår af de vejledende retningslinjer. Der er også en særlig omregning i de tilfælde, hvor betaler bor i udlandet og betaler lavere skat end i Danmark, har helt skattefri indkomst eller har en DIS-indkomst