Barnet har automatisk delt bopæl

Hvis I har fælles forældremyndighed, har barnet automatisk delt bopæl i tre måneder efter I er gået fra hinanden – med mindre I bliver enige om, hos hvem af jer, barnet skal have bopæl.

Konsekvensen af automatisk delt bopæl er, at I ikke kan starte en sag om bopæl i Familieretshuset i tre måneder efter samlivsophævelsen. I kan dog søge om samvær i Familieretshuset. Læs mere om samvær

Hvis I ikke selv har aftalt, at ordningen skal fortsætte, bortfalder den automatiske delte bopæl efter tre måneder. Herefter kan I aftale, hvor barnet skal have bopæl, eller I kan vælge at lade aftalen om delt bopæl fortsætte. Hvis I ikke er enige om, hvor barnet skal bo, kan I starte en sag i Familieretshuset.

Barnet vil ikke have automatisk delt bopæl i tre måneder, efter I er gået fra hinanden, hvis:

  1. begge forældre flytter fra det fælles hjem eller
  2. der er afgørende hensyn til barnet, der taler imod delt bopæl. Det kan fx være bekymring om vold, seksuelle krænkelser eller andre grænseoverskridende handlinger. Det kan også være mindre alvorlige omstændigheder, hvis det påvirker barnet og dets trivsel.

I disse tilfælde kan I starte en sag om bopæl i Familieretshuset inden for de første tre måneder, efter I er gået fra hinanden.

Det er Familieretshuset, der tager stilling til, hvornår samlivet er ophævet. Og om afgørende hensyn til barnet taler imod delt bopæl. Det er en konkret vurdering, hvor vi ser meget på barnets trivsel i forbindelse med familiebruddet.

Hvad er bedst for barnet?

Selv om I som forældre ikke længere skal bo sammen, er det vigtigt at huske på, at I stadig er de vigtigste personer i barnets liv. Derfor er det vigtigt, at I sammen kan tage jer af barnet og træffe de beslutninger, der er bedst for barnet.

Hvis I er flyttet fra hinanden, kan det nogle gange være svært at samarbejde. Derfor tilbyder Familieretshuset jer hjælp gennem blandt andet børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling