Oversigt udenlandske vielser

For at få anerkendt en udenlandsk vielse, skilsmisse eller dødsattest skal en række betingelser være opfyldt.

Om anerkendelse

Efter ægteskabslovens § 22b anerkendes et udenlandsk ægteskab i Danmark, hvis ægteskabet er gyldigt i det land, hvor ægteskabet blev indgået, men det anerkendes dog ikke,

  • hvis parterne ikke var samtidig til stede ved vielsen
  • hvis en part ved vielsen ikke var fyldt 18 år, eller
  • hvis anerkendelse af ægteskabet strider mod grundlæggende danske retsprincipper.
  • fra 1. januar 2019: Hvis der er bestemte grunde til at antage, at der er tale om et proformaægteskab, der blev indgået med det afgørende formål at opnå ret til ophold i Danmark, i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz-

For EU-/EØS-borgere og disses ægtefæller gælder det særlige, at ægteskabet kan anerkendes, uanset om det er indgået af en mindreårig (ægteskabslovens § 22 b, stk. 4).

Afghanistan

Armenien

Belgien

Brasilien

Bulgarien

Cambodia

Canada

Colombia

Congo

Cuba

Dubai

England

Estland

Frankrig

Georgien

Indien

Irak

Iran

Irland

Israel

Japan

Kazakstan

Kina

Letland

Libanon

Marokko

Moldova

Nepal

Pakistan

Rusland

Schweiz

Singapore

Spanien

Sri Lanka

Syrien

Taiwan

Thailand

Tyrkiet

Tyskland

Ukraine

Ungarn

USA

Vietnam