Samarbejde Efter Skilsmisse, SES

For at understøtte formålet med refleksionsperioden, skal I begge gennemføre et digitalt forløb kaldet SES - Samarbejde Efter Skilsmisse. Forløbet indeholder information, viden og praktiske værktøjer, så I bedst muligt støttes i at arbejde med jeres fortsatte relation som forældre. Det digitale forløb handler også om at forstå børnenes reaktioner og støtte børnene både under og efter en skilsmisse.

Hvordan kommer jeg i gang med SES?

Familieretshuset sender jer et link med SES-forløbet. Det er en betingelse, for efterfølgende gyldigt at kunne bekræfte din anmodning om skilsmisse, at SES er gennemført.

SES skal også gennemføres, selvom du har deltaget i den tilbudte rådgivnings- og afklaringssamtale under refleksionsperioden.

SES kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt forud for bekræftelsen. Det skal blot være gennemført inden fire måneder efter, at I begge har tilsluttet jer anmodningen om direkte skilsmisse eller skilsmisse efter separation, når der er forløbet mindre end seks måneders separation.

Hvis fristen på de fire måneder ikke overholdes, så bortfalder ansøgningen automatisk. Hvis I fortsat ønsker en skilsmisse, skal I derfor sende en ny anmodning og betale et nyt gebyr. I den situation skal I også begynde en ny refleksionsperiode på tre måneder og gennemføre et nyt digitalt forløb, og der skal igen ske en bekræftelse.

Hvis jeg er fritaget for digital selvbetjening?

Reglerne om refleksionsperiode, SES og genbekræftelse gælder også, når du er fritaget for digital selvbetjening. SES skal i den situation gennemføres på det skriftlige grundlag, som Familieretshuset sender. Kvittering og bekræftelse skal også ske skriftligt.