Refleksionsperiode og rådgivning

Kravet om en refleksionsperiode gælder, hvis I har fælles børn under 18 år, og enten søger om direkte skilsmisse, uden nogen af de i ægteskabsloven nævnte særlige grunde, eller hvis I søger om skilsmisse efter separation, inden der er forløbet 6 måneders separation. Under refleksionsperioden er der mulighed for at få en rådgivnings- og afklaringsamtale.

Formålet med refleksionsperioden

Refleksionsperioden er tænkt som en mulighed for, at I som forældre kan reflektere over, hvorvidt I ønsker en skilsmisse og i givet fald, hvordan I bedst kan passe på jeres børn og fortsætte det fælles forældreskab.

Kravene i forbindelse med refleksionsperioden

I skal gennemgå en refleksionsperiode på tre måneder. De tre måneder begynder på det tidspunkt, hvor I begge har tilsluttet jer anmodningen om skilsmisse. Hvis der har været en forudgående vilkårsforhandling, og I først er blevet enige under vilkårsforhandlingen, begynder de tre måneder fra datoen for vilkårsforhandlingen. I skal derudover:

  • Gennemføre et digitalt forløb (SES) inden for fire måneder
  • Bekræfte ønsket om en skilsmisse inden for én måned efter udløbet af refleksionsperioden og efter at have gennemført SES
  • Bekræftelsen skal meddeles, inden udløbet af i alt fire måneder fra den dato, hvor I begge har tilsluttet jer anmodningen om skilsmisse.

Hvis fristen på de fire måneder ikke overholdes, så bortfalder ansøgningen. Hvis I fortsat ønsker en skilsmisse, skal I derfor sende en ny anmodning og betale et nyt gebyr. I den situation skal I også begynde en ny refleksionsperiode på tre måneder og gennemføre et nyt digitalt forløb, og der skal igen ske en bekræftelse.

Hvis der foreligger en af de i ægteskabsloven særlige grunde, er der mulighed for en direkte skilsmisse, uanset om I er enige eller ej og uanset om I har fælles børn under 18 år.

Disse grunde  er: To års adskillelse, utroskab, vold, herunder psykisk vold og seksuelle overgreb, bigami og børnebortførelse. I denne situation er der ingen krav om refleksionsperiode, SES eller bekræftelse.

Tilbud om rådgivning

I refleksionsperioden får I tilbud om en rådgivnings- og afklaringssamtale. Det er frivilligt, om I hver især ønsker at deltage i samtalen. Samtalen skal understøtte jeres mulighed for som forældre at arbejde med jeres forhold og håndtere og forstå jeres børns reaktion på en skilsmisse. Det er også muligt for dig alene at tage imod tilbuddet om en samtale, uden at den anden forælder deltager.