Bekræftelse og tidsfrister

Når I har fælles børn under 18 år, skal I begge bekræfte ønsket om en direkte skilsmisse, eller ønsket om en skilsmisse efter separation inden der er forløbet seks måneders separation. Bekræftelsen skal ske inden der er gået én måned efter udløbet af refleksionsperioden på de tre måneder, men først efter at I har gennemført SES. Bekræftelsen skal altså meddeles, inden udløbet af i alt fire måneder fra den dato, hvor I begge har tilsluttet jer ansøgningen.

Uden bekræftelse bortfalder ansøgningen

Når de tre måneders refleksionsperiode er gået, skal I bekræfte over for Familieretshuset, om I stadig ønsker en skilsmisse. Bekræftelsen kan først ske, efter at de tre måneders refleksionsperiode er forløbet, og efter det digitale forløb SES er gennemført og kvitteret.

Bekræftelsen kan ske via et link, som Familieretshuset har sendt til hver af jer. I skal begge hver for sig bekræfte ønsket om en skilsmisse. I vil få en påmindelse om det. Hvis man er fritaget for digital signatur, skal man sende sin bekræftelse skriftligt. Afsendelsesdatoen skal være efter refleksionsperiodens udløb, men inden der er gået i alt fire måneder.

Hvis genbekræftelsen ikke er sket inden for en måned efter udløbet af refleksionsperioden, så bortfalder anmodningen om skilsmisse automatisk. Dvs. ægteskabet eller separationen fortsætter automatisk. Selvom den manglende genbekræftelse måtte skyldes en fejl eller en forglemmelse, er anmodningen bortfaldet, og sagen kan ikke genoptages.

Hvis I fortsat ønsker en skilsmisse, skal I derfor sende en ny anmodning og betale et nyt gebyr. I den situation skal I også begynde en ny refleksionsperiode på tre måneder og gennemføre et nyt digitalt forløb, og der skal igen ske en bekræftelse.

Ophørsdatoen bortfalder også

Ophørsdatoen er tidspunktet for ophøret af jeres formuefællesskab og datoen kan  have betydning for hvad der indgår i jeres delingsformue. Datoen blev fastlagt ved at I sendte ansøgningen. Når en ansøgning bortfalder, så bortfalder ophørsdatoen også. I kan dog bevare ophørsdatoen, hvis en af jer, inden fire uger efter sagen er bortfaldet, sender en ny ansøgning.