Om anerkendelse

Efter ægteskabslovens § 22b anerkendes et udenlandsk ægteskab i Danmark, hvis ægteskabet er gyldigt i det land, hvor ægteskabet blev indgået, men det anerkendes dog ikke,

  • hvis parterne ikke var samtidig til stede ved vielsen
  • hvis en part ved vielsen ikke var fyldt 18 år, eller
  • hvis anerkendelse af ægteskabet strider mod grundlæggende danske retsprincipper.
  • fra 1. januar 2019: Hvis der er bestemte grunde til at antage, at der er tale om et proformaægteskab, der blev indgået med det afgørende formål at opnå ret til ophold i Danmark, i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz-

For EU-/EØS-borgere og disses ægtefæller gælder det særlige, at ægteskabet kan anerkendes, uanset om det er indgået af en mindreårig (ægteskabslovens § 22 b, stk. 4).

Læs mere om ægteskab, skilsmisse og dødsattester nedenfor - Her finder du også oplysningsskemaer, som skal indsendes sammen med forelæggelsen.

Afghanistan

Algeriet

Armenien

Australien

Belgien

Brasilien

Bulgarien

Colombia

Cuba

England

Estland

Etiopien

Filippinerne

Forenede Arabiske Emirater

Frankrig

Georgien

Indien

Irak

Irland

Japan

Kina

Letland

Libanon

Marokko

Nepal

Pakistan

Portugal

Rusland

Schweiz

Seychellerne

Spanien

Sri Lanka

Syrien

Taiwan

Thailand

Tyrkiet

Tyskland

Ukraine

Ungarn

USA

Vietnam