Digital fuldmagt - ny funktionalitet på selvbetjeningsløsninger

Funktionaliteten ”Digital fuldmagt” kobles til selvbetjeningsløsningerne på forældreansvarsområdet

Det drejer sig om følgende selvbetjeningsløsninger:
ansøgning om ændring af bopæl, forældremyndighed og samvær – for både biologiske og ikke biologiske forældre.

Den nye funktionalitet betyder, at både professionelle partsrepræsentanter (advokater mm) og private partsrepræsentanter (fx pårørende) skal anmode om en digital fuldmagt før de kan repræsentere en borger i en sag. Borgeren kan også give fuldmagten digitalt til ønsket partsrepræsentant. Begge parter skal underskrive digitalt før en fuldmagt er gældende.

Hvis borger / advokat ikke har fuldmagt digital, men ønsker at indsende en ansøgning for en borger, skal Familieretshuset henvise dem til borger.dk og tilhørende vejledninger hertil:

Sådan anmoder du en anden person om fuldmagt i Digital Fuldmagt.

Sådan giver du fuldmagt til en anden person i Digital Fuldmagt.

Til advokater: Sådan tildeler du en fuldmagt fra en borger til en medarbejder.